วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2562

งานประชาสัมพันธ์

การให้เงินอุดหนุนการสร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2561

img fa6b729f4d076676daf0315d0b1b78c1

              คุรุสภา ประกาศให้เงินอุดหนุนการสร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2561 โดยผู้ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนฯ จะต้องสมัครสมาชิกสถาบันคุรุพัฒนาเพื่อใช้บัญชี Google (@kurupatana.ac.th) ในการกรอกข้อมูลการสมัคร สามารถสมัครสมาชิกได้ที่นี่    

              การส่งแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนฯ ส่งได้ที่ http://bit.ly/e-online-ksp-2561  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 24.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

Adobe PDF Document icon ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง สร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ประจำปี 2561