วันจันทร์, 19 สิงหาคม 2562

งานประชาสัมพันธ์

คุรุสภาเปิดบริการรับชำระค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

               คุรุสภา เปิดบริการรับชำระค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (7-11) และร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิส กว่า 13,000 สาขาทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้มีช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งตั้งอยู่ใกล้บ้านและบริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยเริ่มรับชำระได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

 

img 274f344760f5c979a37766462b991148