วันจันทร์, 19 สิงหาคม 2562

งานประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดสรรผลงานวิจัย ประจำปี 2560 “ระดับภูมิภาค”

          ตามที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประชาสัมพันธ์ประกาศการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2560 นั้น 

          บัดนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการคัดสรรผลงานวิจัยประจำปี 2560 “ระดับภูมิภาค”แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดสรร ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ นายปรีชาพล  พรมนัส  โทร 0 2280 6366

 

Adobe PDF Document icon ประกาศผลการคัดสรรผลงานวิจัย ประจำปี 2560 “ระดับภูมิภาค”