วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2562

งานประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2560 “ระดับภูมิภาค”

            ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2560 นั้น 

            บัดนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2560 “ระดับภูมิภาค” แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2560 “ระดับภูมิภาค” รายละเอียดตามที่แนบมานี้

            หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ นางสาวพัชรินทร์ ตังควิเวชกุล โทร 0 2280 6366

 

Adobe PDF Document icon ประกาศผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2560 “ระดับภูมิภาค”