วันจันทร์, 19 สิงหาคม 2562

งานประชาสัมพันธ์

คุรุสภาประกาศสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง "รองเลขาธิการคุรุสภา"

 CMYK 01

 

              ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภา ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ 

               บุคคลที่ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาฯ สามารถยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครภายในระยะเวลาตามที่กำหนด โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่ "กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ ชั้น 2 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300" หรือทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Adobe PDF Document icon ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภา

Document Microsoft Word icon ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภา