วันเสาร์, 19 มกราคม 2562

งานประชาสัมพันธ์

               ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ เพื่อจัดทำรายงานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2559 และปรับปรุงทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในฐานข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาใช้ข้อมูลในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาร่วมกัน

           งานคุรุสภา สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จึงขอความร่วมมือหน่วยงาน/สถานศึกษา ทุกสังกัด ที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ พระประแดง และพระสมุทรเจดีย์ กรอกแบบสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2559 และจัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 โดยเลือกช่องทางการบันทึกข้อมูลได้ ดังนี้

1. ดาวน์โหลดแบบสำรวจ       Adobe PDF Document icon Document Microsoft Word icon urunler11

2. กรอกข้อมูลแบบออนไลน์ online data

**โปรดอ่าน!!!!! คำแนะนำการกรอกแบบสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา**