วันเสาร์, 19 มกราคม 2562

งานประชาสัมพันธ์

คุรุสภาประกาศรายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองหลักสูตร ป.บัณฑิต ประจำปี 2559

คุรุสภา ประกาศรายชื่อ 60 สถาบัน 61 หลักสูตร ที่ได้รับการรับรองให้สามารถจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในปีการศึกษา 2559

Adobe PDF Document icon รายชื่อสถาบันการผลิตที่สามารถจัดการเรียนการสอน ป.บัณฑิต

Adobe PDF Document icon แนวปฏิบัติของสถาบันการผลิตในการรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา