วันเสาร์, 19 มกราคม 2562

งานประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา”

ตามที่ งานคุรุสภา สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับประกอบวิชาชีพทางการศึกษา" ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เรียบร้อยแล้วนั้น

ทางสำนักงานขอขอบคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมฯ จนการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

kapook 29046

ภาพกิจกรรม

IMG 9454 IMG 9473 IMG 9471
IMG 9481 IMG 9510 IMG 9520

 

 >>>  ดูทั้งหมด <<<