วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2562

การยกย่องวิชาชีพ

กำหนดการเข้าเฝ้าฯ ครูอาวุโส ประจำปี 2559

DSC 7518  

           สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ครูอาวุโส ประจำปี 2559 เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ในวันอังคารที่ 13 และ วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น.  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

 

ขอให้ครูอาวุโสแสดงความประสงค์เข้าเฝ้าฯ  บนเว็บไซต์

www.ksp.or.th/service/kspmaster/reconfirm.php 

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

 

*********************************

จังหวัดสมุทรปราการ

รายงานตัววันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 
และเข้าเฝ้าฯ วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561  

ตั้งแต่เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

*********************************

 

Adobe PDF Document icon รายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2559

Adobe PDF Document icon รายชื่อครูอาวุโสที่ได้รับการช่วยเหลือทางการเงิน ประจำปี  2559

Adobe PDF Document icon หมายกำหนดการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติของครูอาวุโส 2559