วันเสาร์, 19 มกราคม 2562

การยกย่องวิชาชีพ

การเข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2558

กำหนดการเข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2558
ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 16.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

ครูอาวุโส ประจำปี 2558 ที่มีความประสงค์เข้าเฝ้าฯ ขอให้แสดงความประสงค์เข้าเฝ้าฯ บนเว็บไซต์คุรุสภา 

www.ksp.or.th/service/kspmaster/reconfirm.php

ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 และมารายงานตัวเพื่อลงทะเบียน รับฟังคำแนะนำ และซักซ้อมวิธีการเข้าเฝ้าฯ ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.

       สำหรับครูอาวุโสที่ประสงค์ขอเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือ ให้แต่งกายดังนี้

                วันรายงานตัว
                             - แต่งกายชุดสุภาพ

                วันเข้าเฝ้าฯ
                              - กรณีเป็นข้าราชการเครื่องแบบปกติขาวนอกประจำการไว้ทุกข์
                              - กรณีมิใช่ข้าราชการ  
                                     บุรุษ เครื่องแบบปกติขาวขอเฝ้าฯ ไว้ทุกข์
                                     สตรี ชุดไทยจิตรลดาสีดำ รองเท้าหุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลาย

8 12 2559 11 05 51 8 12 2559 10 50 07

 

kapook 29432

 

Adobe PDF Document icon   รายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2558

Adobe PDF Document icon   หมายกำหนดการเข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโสปี ประจำปี 2558

Adobe PDF Document icon

   คำแนะนำในการเตรียมการเข้าเฝ้า

Adobe PDF Document icon

   ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเข้าเฝ้า

Adobe PDF Document icon

   การเตรียมตัวเกี่ยวกับสุขภาพในการเข้าเฝ้า